Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

HER+

Subsidie voor hernieuwbare energieproductie en CO2-reductie

De HER+ subsidieert innovatieve projecten bestaande uit (een combinatie van) industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of energiedemonstratieprojecten. Aanvragen is mogelijk van 1 april 2022 tot en met 4 oktober. Het budget is 20 miljoen.

De HER+ richt zich op innovatieve projecten die op een kosteneffectieve wijze bijdragen aan de doelstelling van het Klimaatakkoord om in 2030 ten minste 49% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Technologieën die reeds zijn ontwikkeld en gedemonstreerd in een realistische omgeving komen in aanmerking.

Projecten die in aanmerking komen

    1. Projecten die CO₂-reductie goedkoper maken via SDE++-technieken
    2. Projecten die de productie van windenergie op zee goedkoper maken
    3. Opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren
    4. Opwekking en slimme regeling (smart grids) van hernieuwbare energie combineren op decentraal niveau
    5. Hernieuwbare energie-opties die niet in de SDE++ zitten én waarop additionele productie haalbaar kan zijn door innovatie. Dit betreft de opties zonnewarmte, kleinschalige (<15 kWp) of niet aan het net gekoppelde zon PV-systemen, ondiepe bodemenergie (<500m) en buitenluchtwarmte (de laatste twee gebruiken warmtepompen als techniek).

Voordeel

De HER+ vergoedt tussen de 25% en 80% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 6 miljoen. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de projectsoort, -omvang, -fase, en de grootte van de aanvragende onderneming.

Voor wie?

De HER+ is bedoeld voor samenwerkingsverbanden, bestaande uit minimaal één onderneming. Een voorwaarde is dat het project zich in de pilotfase of demonstratiefase bevindt.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de HER+ om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.