Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

HER+

De HER+ subsidieert innovatieve projecten bestaande uit (een combinatie van) industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of energiedemonstratieprojecten. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 maart 2022, zolang het budget van € 50 miljoen toereikend is.

De HER+ richt zich op innovatieve projecten die op een kosteneffectieve wijze bijdragen aan de doelstelling van het Klimaatakkoord om in 2030 ten minste 49% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. In aanmerking komen technologieën die reeds zijn ontwikkeld en gedemonstreerd in een realistische omgeving.

Het betreft projecten die:

1. de CO₂-reductie goedkoper maken via SDE++-technieken;

2. de productie van windenergie op zee goedkoper maken;

3. de opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren;

4. de opwekking en slimme regeling (smart grids) van hernieuwbare energie combineren op decentraal niveau;

5. hernieuwbare energie-opties betreffen die niet in de SDE++ zitten én waarop additionele productie haalbaar kan zijn door innovatie. Dit betreft de opties zonnewarmte, kleinschalige (<15 kWp) of niet aan het net gekoppelde zon PV-systemen, ondiepe bodemenergie (<500m) en buitenluchtwarmte (de laatste twee gebruiken warmtepompen als techniek).

Voordeel

De HER+ vergoedt tussen de 25% en 80% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 6 miljoen. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de projectsoort, -omvang, -fase, en de grootte van de aanvragende onderneming.

Voor wie?

De HER+ is bedoeld voor samenwerkingsverbanden, bestaande uit minimaal één onderneming.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de HER+ om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.