De energie-investeringsaftrek (EIA)

Verlaagt de investering in energiezuinige technieken

De energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagt de investering van ondernemers in energiezuinige technieken. De regeling biedt bovenop de reguliere afschrijving, een extra aftrekpost van 45% van de investeringskosten. Bedrijven betalen hierdoor minder belasting. Het biedt hiermee een voordeel tot 13,5% voor ondernemers die VpB-plichtig zijn.

Welke investeringen vallen onder EIA?

Het verlagen van de investeringen met energie-investeringsaftrek (EIA)  is mogelijk voor duidelijk omschreven bedrijfsmiddelen. In de brochure Energielijst 2019 staan alle energiezuinige technieken die in aanmerking komen. Maatwerkinvesteringen die een forse besparing in energie opleveren komen ook in aanmerking voor fiscale aftrek. Tot slot is het interessant om eigen producten op de Energielijst geplaatst te krijgen. Dit verlaagt de investeringsdrempel voor potentiële afnemers, met een concurrerender product tot resultaat.

Investeringen komen voor EIA in aanmerking, zolang:

  • de ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden belastingplichtig is (IB of VpB);
  • de aanvraag binnen 3 maanden na verlening van opdracht wordt ingediend;
  • de investering betrekking heeft op een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel;
  • het bedrag van de investering hoger is dan € 2.500.

Naast de kosten van de aanschaf, komen voor EIA de voortbrengingkosten van een energiezuinige techniek in aanmerking. Denk hier aan eigen loon- en materiaalkosten voor productie en installatie van het bedrijfsmiddel. Dit geldt ook voor uitgaven voor technische voorzieningen voor, of aanpassing van bestaande bedrijfsmiddelen.

EIA voor duidelijk omschreven investeringen

Jaarlijks vindt een publicatie plaats van de energiezuinige investeringen die voor EIA in aanmerking komen. De Energielijst omschrijft circa 150 bedrijfsmiddelen verdeeld in een aantal categorieën. Er zijn 5 categorieën voor energie-investeringen: Bedrijfsgebouwen, Processen, Transportmiddelen, Duurzame energie en Energieadvies. De Energielijst 2019 biedt een helder overzicht van energiezuinige technieken die tot de categorieën behoren.

EIA voor maatwerkinvesteringen

Is de investering niet specifiek omschreven op de Energielijst, maar levert deze wel een forse energiebesparing op? Dan is het mogelijk om het bedrijfsmiddel onder een generieke code aan te vragen. Belangrijk is dat is aan te tonen dat de investering een reeds bestaande techniek in de eigen onderneming vervangt met besparing tot resultaat.

Eigen producten op de Energielijst

Het is mogelijk om eigen producten geplaatst te krijgen op de eerstvolgende Energielijst. Door de drempel voor investeren te verlagen, kan de regeling de concurrentiepositie van het eigen product verbeteren. Voor een plaatsing op de Energielijst wordt een voorstel ingediend, waaruit de potentiële energiebesparing van het product blijkt. Tevens wordt een tekstvoorstel opgesteld voor het weergeven van het bedrijfsmiddel op de eerstvolgende Energielijst.

Vervolgstappen

Ugoo ondersteunt bij het effectief benutten van EIA binnen de eigen onderneming. Voor meer informatie over de regeling, neem contact op met een van onze consultants.

Persoonlijk contact?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.