Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

De energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek (EIA) biedt fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in energiezuinige technieken, CO2-reductie en duurzame energie. De regeling verlaagt de fiscale winst en daarmee de af te dragen vennootschapsbelasting. Voor 2022 is er een budget van € 149 miljoen beschikbaar en de regeling is het gehele jaar geopend.

In de brochure Energielijst 2022 staan alle energiezuinige technieken die voor EIA in aanmerking komen, opgedeeld in zeven categorieën:

  • Bedrijfsgebouwen
  • Processen
  • Transportmiddelen
  • Duurzame energie
  • Energiebalancering
  • Energietransitie
  • Energieadvies, maatwerkadvies en CO2-emissiereductieplan

Maatwerkinvesteringen die een forse besparing in energie opleveren komen ook in aanmerking voor de EIA. Tot slot is het interessant om eigen producten op de Energielijst geplaatst te krijgen. Dit verlaagt de investeringsdrempel voor potentiële afnemers, met een concurrerender product als resultaat.

 

Voordeel

Van investeringen die in aanmerking komen voor de EIA, kan 45,5% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Dit verlaagt de vennootschapsbelasting en levert gemiddeld 11% netto voordeel op. Subsidiabele kosten zijn aanschafkosten en voortbrengingskosten. Dit kunnen loon- en materiaalkosten voor productie en installatie zijn, maar ook uitgaven voor technische voorzieningen of aanpassing van bestaande bedrijfsmiddelen.

Voor wie?

Ondernemers die investeren in een nieuw bedrijfsmiddel dat op de Energielijst staat kunnen gebruikmaken van de EIA. Zij moeten gevestigd zijn te Nederland, op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of de BES-eilanden en inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Ook (onderdelen van) overheidsondernemingen, stichtingen of verenigingen kunnen in bepaalde situaties belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting zijn en een beroep doen op de EIA.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de EIA om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.