Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Subsidie voor duurzaam ondernemen en innoveren

Wil je duurzaam ondernemen? De DEI+ subsidie is er voor innovatieve pilot- en demonstratieprojecten. De focus ligt op het verlagen van CO2 uitstoot en het genereren van duurzame energie. In 2022 kan je vanaf 1 april tot en met 4 oktober een aanvraag doen. Het totale budget in 2022 is € 58,6 miljoen.

Let op: de DEI+ reeds overtekend. Echter wordt gemiddeld 50% van de aanvragen afgekeurd. Zodoende kunnen er nog steeds aanvragen ingediend worden.

Voor welke projecten kan je de DEI+ regeling aanvragen?

De DEI+ is beschikbaar voor projecten waarbij een innovatieve nieuwe of verbeterde techniek wordt ontwikkeld waarmee CO2-uitstoot vermindert. Doel is hiermee bij te dragen aan de doelstelling van het Klimaatakkoord om in 2030 ten minste 49% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. De DEI+ kan worden aangevraagd voor pilotprojecten en demonstratieprojecten:

 • Een pilotproject is bedoeld om een technologie te testen en te verbeteren. Dit wordt gedaan in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk.
 • Voor een demonstratieproject investeer je in een productie-installatie, die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

Niet wat je zoekt? Bekijk de andere duurzaamheidssubsidies hier.

Welke thema's komen in aanmerking voor DEI+ subsidie?

In 2022 is er budget voor de volgende thema’s:

  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Hier is een apart aanvullend budget van €9 miljoen voor. De aanvraag deadline voor aardgasloze projecten is 10 januari 2023.
  • Afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCUS: Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Circulaire Economie – alleen voor projecten waar meer dan € 3 miljoen subsidie wordt aangevraagd. Voor kleinere projecten is er nu geen budget.
  • Energie-efficiëntie.
  • Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing.
  • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen pilot projecten).
  • Lokale infrastructuur.
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector.

Wat is het voordeel van de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie?

De DEI+ subsidie dekt de kosten van een demonstratieproject, een voorstudie, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. De DEI+ vergoedt tussen de 25% en 100% van de subsidiabele kosten. De maximum vergoeding is € 15 miljoen, afhankelijk van het thema. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de projectomvang en de grootte van de aanvragende onderneming.

Voor wie is de DEI+ subsidie?

De DEI+ is bedoeld voor MKB-ondernemingen en grootbedrijven die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren. Ook maken samenwerkingsverbanden aanspraak, mits zij minimaal één onderneming bevatten.

Hulp nodig bij je DEI+ subsidieaanvraag?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de DEI+ om jouw duurzame project te realiseren? Wij helpen graag! Onze consultants hebben vakinhoudelijke kennis, waardoor zij er altijd in slagen je project te vertalen naar een passende aanvraag. Zo behalen we samen succes!

Neem contact op via op onderstaande buttons, of bel ons op 020-3655531.