Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht teruggetrokken per 1 januari 2021

 

 

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is in het leven geroepen als gevolg van het coronavirus. Het doel van de overheid is om tijdens de pandemie ondernemers te ondersteunen om te blijven investeren in bedrijfsmiddelen. Met deze stimuleringsregeling – in de vorm van een investeringskorting – kunnen ondernemers investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines.

Op deze pagina vind je alle informatie over de BIK en of jij in aanmerking komt voor deze tijdelijke regeling.

De Baangerelateerde Investeringskorting voor ondernemers

In het tweede kwartaal van 2020 diende het kabinet een voorstel in bij de Tweede Kamer, om bedrijven te stimuleren tijdens de coronacrisis te blijven investeren in bedrijfsmiddelen. Deze zogenoemde crisisregeling is een tijdelijke regeling die geldt voor investeringen die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 zijn gedaan. In totaal heeft de overheid 4 miljard euro beschikbaar gesteld voor deze regeling. Dit biedt dus een mooie kans voor ondernemers!

Voor wie is de BIK-regeling?

De BIK-regeling is breed opgezet en hierdoor te benutten door alle bedrijven die in Nederland loonbelastingplichtig zijn. Het fiscale voordeel van de BIK-regeling kan in de vorm van een korting op de loonheffing worden verrekend (afdrachtsvermindering). Dit is gunstig omdat de BIK-regeling hierdoor ook benut kan worden door bedrijven die (nog) geen winst maken.

Wat is het voordeel van de BIK regeling?

Het voordeel van de BIK regeling is 3,9% van het investeringsbedrag voor investeringen tot €5 miljoen. Investeringen boven de €5 miljoen, hebben recht op een voordeel van 1,8%.  Het voordeel kan verrekend worden met de loonheffingsbelasting. Hierbij is het belangrijk dat de investeringen gedaan zijn tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022.

Afbeelding1

BIK subsidie aanvragen? Dit zijn de voorwaarden:

Om recht te hebben op de BIK, gelden een aantal voorwaarden:

  • De investering bedraagt minstens € 20.000 per aanvraag en € 1.500 per bedrijfsmiddel
  • De investeringsbeslissing is genomen tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022
  • De betaling vindt plaats in 2021 of 2022
  • Het bedrijfsmiddel is nieuw en wordt binnen een half jaar in gebruik genomen
  • Je bedrijf betaalt inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en draagt loonheffing af voor je personeel

Je kunt maximaal vier aanvragen per jaar doen (één aanvraag per kwartaal)

Stapelen van BIK met EIA en MIA-Vamil

De BIK kan gecombineerd worden met andere steunregelingen zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA) of de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het is mogelijk om de BIK aan te vragen voor bedrijfsmiddelen waarvoor al EIA of MIA subsidie is verkregen. Dit zorgt ervoor dat het investeren in duurzame bedrijfsmiddelen erg aantrekkelijk is.

 

Het combineren van de BIK met de WBSO-regeling wordt niet specifiek benoemd in de huidige plannen van het kabinet. De uitgaven (investeringen in bedrijfsmiddelen) die in een WBSO-project worden aangevraagd kunnen dus mogelijk ook nog worden opgenomen in een BIK-aanvraag.

Berekenen van het voordeel voordat je investeert?

Subsidies kunnen de investeringsdrempel aanzienlijk verlagen. Dit zal ongetwijfeld ook meetellen in uw beslissingen. Ben je van plan om te gaan investeren en ben je benieuwd welke subsidies de kosten kunnen drukken? Wij denken graag mee over de mogelijkheden en berekenen graag het potentiële voordeel per bedrijfsmiddel voor je. Hierdoor krijg je een compleet beeld van de mogelijkheden en maak je een weloverwogen beslissing maken over het investeringsmoment.

Deadline aanvraag BIK

Per 1 september 2021 zal de aanvraagperiode worden geopend. Er kan met terugwerkende kracht een aanvraag worden ingediend voor bedrijfsmiddelen die reeds zijn aangeschaft, mits de investeringsbeslissing is genomen op of na 1 oktober 2020.

 

Benieuwd of je in aanmerking komt voor de BIK subsidie? Vul een contactformulier in en ontdek of je voldoet aan de voorwaarden. Wij kijken graag naar de mogelijkheden, deze inventarisatie is gratis en vrijblijvend.