Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Als gevolg van de corona-crisis introduceert de Nederlandse overheid een nieuwe crisisregeling: de baangerelateerde investeringskorting (BIK)*.  Doel van deze regeling is om bedrijven, juist in tijden van crisis, te stimuleren om te blijven investeren in bedrijfsmiddelen. In tegenstelling tot bestaande (VpB-gerelateerde) investeringskortingen, zoals EIA en MIA/VAMIL, geeft de BIK-regeling een afdrachtvermindering op de loonheffing. Het voordeel is op deze manier dus niet afhankelijk van de winst die jouw onderneming maakt.

Openstelling

De BIK-regeling opent per 1 januari 2021 en sluit uiterlijk op 31 december 2022. Echter kunnen investeringen met terugwerkende kracht worden ingediend. Dat betekent dat er BIK kan worden aangevraagd voor bedrijfsmiddelen waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.

Belangrijkste voorwaarden

  • Investeringen moeten volledig zijn betaald in 2021 of 2022 en binnen zes maanden na de volledige betaling in gebruik worden genomen.
  • Een onderneming kan maximaal vier keer per jaar een aanvraag indienen en er geldt een ondergrens van €1.500 per bedrijfsmiddel en €20.000 per aanvraag.
  • Er kan alleen BIK worden aangevraagd voor investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen.
  • BIK kan gecombineerd worden met de EIA, MIA of VAMIL.

Hoogte subsidie

Het budget voor de BIK-regeling is €2 miljard per jaar. Bij investeringen tot €5 miljoen per kalenderjaar, ontvang je een korting van 3,9% op het investeringsbedrag. Voor investeringen boven €5 miljoen, geldt een kortingspercentage van 1,8%. Zie de afbeelding onder dit stuk voor een rekenvoorbeeld van het mogelijke voordeel (bron: Rijksoverheid). De korting wordt verrekend met de loonheffing. Het is dus van belang dat er voldoende werknemers op de loonlijst van de onderneming staan.

BIK rekenvoorbeeld 1 855x460 acf cropped

Meer informatie

Meer informatie ontvangen over de BIK-regeling? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel met een van onze specialisten via 020 365 5531. Met een uitgebreide kennis van zaken staan we je graag te woord en kunnen wij je succesvol begeleiden bij het aanvragen van deze en andere subsidies.

 

* Let op: dit plan is nog niet definitief. De eerste kamer stemt daarover op 15 december. Indien er wijzigingen plaatsvinden zullen wij de informatie op deze webpagina updaten.