Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Horizon Europe

Het doel van Horizon Europe is om het concurrentievermogen van Europa te vergroten door innovatie en wetenschap te stimuleren. Het ambitieuze financieringsprogramma richt zich op strategische prioriteiten van de EU, zoals het Klimaatakkoord van Parijs en het oplossen van wereldwijde maatschappelijke uitdagingen.

Horizon Europe is het grootste Europese funding programma voor onderzoek en innovatie, bedoeld voor (samenwerkings)projecten met een internationale maatschappelijk uitdaging. Het omvat diverse deelprogramma’s, waaronder Eurostars en EIC Accelerator. De voorwaarden worden in de oproepen per deelprogramma gepubliceerd in de calls for proposals. Specificaties verschillen per oproep, waaronder het subsidievoordeel en de openstellingsdata.

Horizon Europe bestaat uit drie pijlers en vijf missiedomeinen.

Drie pijlers van Horizon Europe

Een succesvolle subsidieaanvraag uit dit Europees subsidiefonds bestaat uit één van de drie pijlers uit het programma:

1. Excellent Science: wetenschap op topniveau

In deze pijler wordt de hoogstaande kwaliteit van de Europese wetenschap gewaarborgd. Daarnaast dient deze pijler Europa voor onderzoekers aantrekkelijker te maken.

2. Global Challenges & European Industrial Competitiveness

Het subsidieprogramma focust zich op mondiale uitdagingen, zoals de klimaatverandering en de voedseltransitie. Deze pijler dient bij te dragen aan een sterke Europese industriële sector en meer werkgelegenheid binnen de zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en inclusieve maatschappij
 • Civiele veiligheid voor de maatschappij
 • Digitaal, industrie en ruimte
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voedsel, bio-economie, natuurlijke bronnen, agricultuur en milieu

3. Innovative Europe

De derde pijler van Horizon Europe richt zich op innovatie om het concurrentievermogen van de EU te vergroten.

Vijf missiedomeinen van Horizon Europe

De missies zijn gericht op ambitieuze projecten die oplossingen kunnen bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen in Europa:

 • Klimaatadaptatie inclusief maatschappelijke transformatie
 • Strijd tegen kanker
 • Gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren
 • Klimaatneutrale en slimme steden
 • Bodemgezondheid en voedsel

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor Horizon Europe om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.