Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Oproep MIT-R&D Samenwerkingsproject

MIT staat voor MKB-Innovatiestimulering Topsectoren. Het doel van de regeling is het stimuleren van innovaties die aansluiten bij de topsectoren. De regeling kent een tweetal instrumenten, een MIT-haalbaarheidsstudie en een MIT-R&D-samenwerkingsproject. Vanaf 11 juni tot uiterlijk 10 september 2019 is de regeling opengesteld en kunnen er aanvragen worden ingediend voor een R&D-samenwerkingsproject.

Financieel voordeel R&D-samenwerkingsproject

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is een samenwerkingsproject gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Iedere deelnemende onderneming heeft daarbij een evenredige inbreng in de te dragen kosten. Het minimale subsidiebedrag per project is € 50.000 en het maximum is € 200.000. Het minimale subsidiebedrag per samenwerkingspartner is € 25.000 en het maximum is €100.000.

Voorwaarden R&D-samenwerkingsproject

  • Het R&D-samenwerkingsproject omvat een nieuw experimenteel ontwikkelingsproject, uitgevoerd in een samenwerkingsverband van 2 of meer MKB-ondernemers;
  • Projecten hebben een maximale looptijd van 2 jaar;
  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten;
  • Minimaal 50% van de projectkosten moeten worden gemaakt in de regio waar wordt aangevraagd.

Quickscan

Vul de scan in en ontdek gelijk of jij in aanmerking komt voor de regeling!