Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

ZonMw publiceert programma 'Goed Gebruik Hulpmiddelen'

ZonMw stelt met het programma ‘Goed Gebruik Hulpmiddelen’ van 2018 tot 2020 subsidies beschikbaar voor doelmatigheidsonderzoek naar (gepast gebruik van) hulpmiddelen in het verzekerde pakket. Bijvoorbeeld bij zorg voor stoma, incontinentie en diabetes. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor de open ronde en stimuleringssubsidies ronde.

Open ronde

Voor de open ronde is € 1,2 miljoen beschikbaar. De bijdrage is maximaal € 400.000 per project. Doel van de oproep is bij te dragen aan de kwaliteit en doelmatigheid van de hulpmiddelenzorg. ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de integrale hulpmiddelenzorg. Het gaat dus niet alleen om het hulpmiddel zelf, maar ook om de zorg daar om heen. Aanvragen voor de open ronde kunnen tot en met 1 februari 2018 worden ingediend.

Stimuleringssubsidies ronde

De oproep voor stimuleringssubsidies is bedoeld voor wie graag onderzoek naar de hulpmiddelenzorg wil gaan doen, maar daarvoor nog geen concrete plannen en samenwerkingspartners heeft. Er kunnen voorbereidende activiteiten worden gefinancierd. Het budget voor deze oproep bedraagt € 100.000. Per voorstel kan tot € 10.000 aangevraagd worden. Aanvragen voor de stimuleringssubsidies kunnen tot en met 18 januari 2018 worden ingediend.

Meer informatie?

Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.