Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Wijzigingen WBSO 2020

Bedrijven kunnen vanaf volgend jaar sneller en flexibeler gebruik maken van de WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Ook gaat het kabinet meer rekening houden met de snellere ontwikkelcycli van softwarebedrijven en wordt het budget in 2020 met 44 miljoen verhoogd.

Dit blijkt uit de Kamerbrief waarin de plannen voor de WBSO in 2020 bekend zijn gemaakt.

Belangrijkste wijzigingen

  • Het budget gaat in 2020 van 1.237 miljoen naar 1.281 miljoen.
  • Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt de ‘wachtmaand’ bij het aanvragen van de WBSO.
    • Het uiterste moment voor het indienen van een aanvraag wordt de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft.
  • Vanaf 1 januari 2020 mogen bedrijven 4 keer per jaar een aanvraag indienen (voor minimaal 3 maanden). Dit was 3 keer per jaar.
    • Dit betekent dat men elk kwartaal een aanvraag kan doen. Dit is gunstig voor techbedrijven die op korte termijn bepalen welke software zij in de komende periode gaan ontwikkele

Voordeelpercentages en -bedragen

Ook in 2020 gelden er 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de eerste schijf. Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die minimaal 500 S&O-uren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast een extra aftrekpost. De exacte bedragen voor zelfstandigen worden later dit jaar bekend gemaakt.

Voordeelpercentages voor bedrijven 2020

SchijfPercentage
Tarief eerste schijf32%
Tarief eerste schijf starters40%
Grens eerste schijf€ 350.000
Tarief tweede schijf16%

 

Meer informatie?

Lees meer over de wijzigingen in de Kamerbrief.