Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Wijzigingen in Subsidieregeling Economie & Innovatie

Subsidieregeling Economie & Innovatie ziet verhoging subsidiabele kosten en plafond

De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben wijzigingen doorgevoerd voor de subsidieregeling Economie & Innovatie. Daarbij gaat het om een verhoging van zowel de subsidiabele kosten alsmede een nieuw subsidieplafond.

De regeling

Het betreft een subsidie om de samenwerking in de regio te stimuleren. MKB-ondernemers die in samenwerkingsverband een project hebben dat nog in de start- of experimentele fase zitten komen hiervoor in aanmerking. Het project dient een aantoonbaar (economisch) effect te hebben voor de regio.

Verhoging van de subsidiabele kosten

Door de wijziging kan er een groter percentage van de kosten meegenomen worden in de aanvraag. Waar het eerder maximaal 50 procent van de totale subsidiabele kosten betrof, is dit voor alle regio’s vervangen door het maximum van de overige subsidiabele kosten, met uitzondering van de (externe) loonkosten.

Verhoging van het subsidieplafond

Noord-Brabant is voor deze subsidieregeling opgedeeld in vier regio’s met ieder een eigen focusgebied. Voor de regio Midden-Brabant is het subsidieplafond verhoogd naar €438.791.

Meer info?

Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.