Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

WBSO-voordeel blijft bij gebruik van Horizon 2020 én EFRO

Heb je gebruik gemaakt van de WBSO én van een EFRO-subsidie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) of Horizon2020? Dan hoef je het WBSO- of RDA-voordeel niet in mindering te brengen op de gemaakte (loon)kosten.

De RVO heeft kenbaar gemaakt dat het WBSO-voordeel behouden blijft wanneer je, in de periode 2014-2020, gebruik maakt van Horizon 2020 of een EFRO-subsidie.

Dit geldt niet alleen voor de WBSO, maar ook voor overige fiscale stimuleringsmaatregelen. Er is één uitzondering: wanneer het WBSO-voordeel onderdeel uitmaakt van de door de RVO goedgekeurde IKS-systematiek (Integrale Kostensystematiek), wordt het WBSO-voordeel automatisch in mindering gebracht.