Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

WBSO in 2018

31% R&D-kosten vergoed | € 1.163 mln. budget

Het was een opmerkelijke Prinsjesdag omdat het huidige kabinet demissionair is en de formatie voor een nieuw kabinet zich nu in de fase van begrotingsonderhandeling bevindt. Daardoor werd de Miljoenennota gepresenteerd zonder dat het beleid – en daarmee zonder dat de begroting – van het nieuwe kabinet is meegenomen. Toch maakte deze begroting al het een en ander duidelijk over de WBSO en de invulling hiervan in 2018.

WBSO percentages naar beneden bijgesteld

In 2016 is het budget voor WBSO met € 65 miljoen overschreden, wat gevolgen heeft voor het totale budget in 2018. Dit maakte Minister Kamp van Economische Zaken eerder deze maand al bekend naar aanleiding van een kamerbrief over de WBSO. Daarin licht Minister Kamp toe dat het totaal aantal aanvragen weliswaar iets terug is gelopen, maar dat er een sterke groei heeft plaatsgevonden in de omvang van de R&D per bedrijf.

Naast de overschrijding van het WBSO-budget in 2016, dat gecompenseerd moet worden in 2018, zou deze jaarlijkse kostenstijging van R&D uitgaven betekenen dat bij continuering van deze stijging het totale budget op € 1.242 miljoen geraamd moet worden. Dat is meer dan de € 1.163 miljoen die nu op de begroting geraamd is voor de WBSO in 2018.

Om de compensatie en deze jaarlijkse kostenstijging in te passen in de begroting van 2018 zullen de parameters van de WBSO aangepast worden. Naar verwachting betekent dit een daling van het tarief van de tweede schijf van 16% naar 14% en een daling van het tarief van de eerste schijf van 32% naar 31%. Het budget bedraagt hierbij € 1.163 miljoen. In november zal naar verwachting de begroting definitief worden vastgesteld en weten we pas zeker of deze aanpassingen ook daadwerkelijk ingevoerd gaan worden.