Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Waterstof tender opengesteld

Vanaf 10 oktober kunnen ondernemers die samenwerken aan innovatieve projecten met waterstof als energiedrager een aanvraag indienen voor de tender ‘Waterstof’.

Tender Waterstof

Waterstof draagt bij aan een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager biedt meerwaarde in verkeer en vervoer, scheepvaart, industrie, gebouwde omgeving en in de energiesector. De subsidieregeling is onderdeel van de subsidieregelingen voor energie- en klimaatinnovaties binnen de Topsector Energie, die Nederland schoner en economisch sterker maken.

Voorwaarden

Een innovatief project met waterstof als energiedrager komt in aanmerking voor subsidie als:

  • het zorgt voor lagere kosten, betere efficiency en betrouwbare producten, methoden en diensten;
  • de aanvrager de innovatie op kan schalen en het een robuuste business case heeft.

Budget & deadline

De deadline is 6 november 2018. Er is een budget beschikbaar van € 2,2 miljoen, de maximale bijdrage is € 500.000.

Meer informatie?

Wil je meer informatie ontvangen? Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.