Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Vouchers internationale organisaties gepubliceerd

Vanaf vandaag kunnen mkb’ers, ngo’s en kennisinstellingen aanvragen indienen voor de Vouchers internationale organisaties. Er kan samenhangende ondersteuning ingekocht worden om de markt van internationale organisaties, zoals de Wereldbank, VN, EU en regionale ontwikkelingsbanken in Afrika (AfDB), Azië (ADB), Latijns-Amerika (IDB) en Europa (EIB en EBRD) te betreden. Voor 2016 is er een budget van € 100.000 beschikbaar.

De waarde van een voucher is 50% van de gemaakte kosten. De voucher is bedoeld voor mkb-ondernemingen, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en kennisinstellingen met relevante internationale ervaring (doelgroep A), of voor mkb-ondernemingen die zich in samenwerkingsverband richten op de ontwikkeling van omvangrijke (infrastructurele) projecten (doelgroep B). Doelgroep A kan een financiële tegemoetkoming ontvangen van € 5.000 tot € 10.000. Voor doelgroep B ligt de bijdrage tussen de € 15.000 tot € 25.000.

 

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 juli 2021. Op deze datum vervalt de regeling. Aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld. Als honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe leidt, dat het budget wordt overschreden, wordt er geloot. Voordat een aanvraag ingediend wordt, moet er eerst een intakegesprek plaatsvinden bij RVO. Tijdens de intake wordt de haalbaarheid van uw potentiële aanvraag getoetst. Na een positief advies kan een voucher aangevraagd worden voor de inhuur van een externe deskundige aan.

Bron: www.rvo.nl