Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Voldoende budget voor technische projecten bij Innovatiekrediet

De RVO laat weten dat er nog aanvragen kunnen worden ingediend voor technische projecten bij Innovatiekrediet. Het budget voor technische ontwikkelingsprojecten bedraagt € 40 miljoen. Per 11 mei 2018 is het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten met € 10 miljoen verhoogd naar € 30 miljoen. Ondanks deze verhoging is het budget met de al ingediende aanvragen uitgeput.

Het innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet wordt rechtstreeks aan ondernemingen verstrekt. Hiermee worden ontwikkelingsprojecten (producten, processen en diensten) ondersteund waaraan substantiële technische en daaruit voortvloeiende financiële risico’s zijn verbonden. De focus ligt op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct. Ondernemers met een innovatief idee op technisch of klinisch gebied komen in aanmerking voor een Innovatiekrediet.

Krediet technisch ontwikkelproject

Het krediet voor een technisch ontwikkelproject bedraagt maximaal € 10 miljoen. Het kredietpercentage is afhankelijk van de grootte van de onderneming. Als het krediet wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband worden de percentages verhoogd. De percentages zijn voor:

  • kleine ondernemingen: maximaal 45% zonder samenwerking en met samenwerking maximaal 50%;
  • middelgrote ondernemingen: maximaal 35% zonder samenwerking en met samenwerking maximaal 50%;
  • grote ondernemingen: maximaal 25% zonder samenwerking en met samenwerking maximaal 40%.

Meer informatie?

Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.