Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Tweede tender RAAK-MKB geopend

RAAK-MKB is onderdeel van de regeling ‘Regionale Actie en Aandacht voor Kenniscirculatie’ en stimuleert de samenwerking tussen MKB-bedrijven en hogescholen. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van MKB-ondernemingen te vergroten.

Voorwaarden RAAK

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn. De maximaal aan te vragen subsidie is € 300.000 per project. De deelnemers binnen het project dragen bij met cofinanciering die ten minste 50% van de totale projectkosten dient te bedragen.

Budget & deadline

De duur van het project is maximaal 24 maanden. Het project moet worden gestart tussen 1 februari 2020 en 1 juli 2020. Aanvragen kunnen tot en met 1 oktober 2019 (14.00 uur) worden ingediend.