Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Top 5 subsidies NL

Er bestaan honderden subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden in Nederland. Veel MKB-ondernemers hebben geen idee van het bestaan van bepaalde regelingen. Daarom

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Aan de hand van de WBSO stimuleert de overheid innovatieve ondernemers of organisaties die iets willen ontwikkelen of onderzoeken. Met de WBSO kun je de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk verlagen. Iedere innovatieve ondernemer komt in aanmerking voor de WBSO, ongeacht branche en ondernemingsgrootte. Ook (betaalde) klantprojecten kunnen in aanmerking komen voor de WBSO. Projecten die in aanmerking komen voor WBSO moeten iets nieuws in technische zin opleveren, zoals onderdelen van of gehele technisch nieuwe fysieke producten, productieprocessen of programmatuur.

Lees hier meer over de WBSO

Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

De MIA en de Vamil bieden fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een beter milieu. MIA biedt bovenop de reguliere afschrijving, een extra aftrekpost tot 36% van de investeringskosten. MIA biedt hiermee een netto-voordeel, oplopend tot 9% van de investering, voor ondernemers die VpB-plichtig zijn. Vamil geeft ondernemers de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven. Door investeringen af te schrijven in het jaar waarin ze ontstaan, wordt de betaling van VpB naar de toekomst uitgesteld. Vamil realiseert hiermee een liquiditeits- en rentevoordeel. In de Milieulijst 2016 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA en Vamil.

Lees hier meer over de MIA en Vamil

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek (EIA) is bestemd voor ondernemers die investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De subsidie geldt alleen voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. De EIA biedt bovenop de reguliere afschrijving, een extra aftrekpost van 58% van de investeringskosten, als ondernemer heb je dus dubbel voordeel: de energiekosten gaan omlaag én je betaalt minder belasting. In de Energielijst 2016 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA.

Lees hier meer over de EIA

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een regeling om MKB-ondernemers te ondersteunen bij de ontwikkeling van een voor Nederland unieke innovatie. Het krediet is bestemd voor bedrijven, starter of gevestigd, zonder mogelijkheden voor eigen financiering. Om zodoende een prototype door te ontwikkelen tot een volwaardig product. Hiermee beoogt de subsidieverstrekker een fase te overbruggen, waarin het moeilijk is om financiering te krijgen. Voorwaarde is dat dit vernieuwende product, proces of dienst een grote potentie en sterke business case heeft. Het Innovatiekrediet vermindert het financiële risico voor de ondernemer: mislukt het project, dan hoeft het Innovatiekrediet niet te worden terugbetaald. Slaagt het project, dan moet de lening inclusief rente binnen tien jaar worden terugbetaald.

Lees hier meer over het Innovatiekrediet

MKB-Innovatiestimulering regio en Topsectoren

De MIT-regeling stimuleert innovaties van MKB-ondernemingen die aansluiten bij de topsectoren. Hiermee profiteren MKB’ers van het topsectorenbeleid, waarmee via diverse regelingen financiering kan worden verkregen voor (regio-overstijgende) R&D-projecten. Binnen de MIT-regeling kan je als ondernemer gebruik maken van verschillende nationale en regionale instrumenten, zoals adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en TKI-netwerkactiviteiten.

Lees hier meer over de MIT-regeling

Meer informatie

Wil je meer informatie met betrekking tot bovenstaande subsidies? Neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.