Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Tien onderzoeksprojecten ontvangen krediet uit het Toekomstfonds

In totaal investeren het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid gezamenlijk € 134 miljoen in tien toonaangevende onderzoeksprojecten. De bijdrage vanuit de overheid, die via het Toekomstfondskrediet voor Onderzoeksfaciliteiten (TOF) beschikbaar wordt gesteld, is € 40 miljoen. De eerste leningen uit het fonds zijn toegekend aan de kennisinstituten TNO en Deltares, kweker PeetAplant, ICT-organisatie SURF, het Erasmus Medisch Centrum, de TU Delft, Universiteit Twente en TU Eindhoven.

Onderzoeksinfrastructuur

Het Toekomstfonds is in het najaar van 2014 opgericht met een startkapitaal van € 200 miljoen. Hiervan is € 100 miljoen beschikbaar voor het MKB-deel (financiering voor risicodragend kapitaal voor het innovatieve en snelgroeiende MKB via het investeringsfonds Dutch Venture Initiative) en € 100 miljoen voor het onderzoeksdeel: het Toekomstfonds Krediet Onderzoeksfaciliteiten. Het fonds richt zich met name op onderzoeksinfrastructuur die kan worden ingezet voor toepassings- en praktijkgericht onderzoek. Faciliteiten voor fundamenteel onderzoek komen in aanmerking voor middelen die vanuit OCW beschikbaar zijn gesteld voor uitvoering van de Nationale Roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten.

De bijdrage vanuit de overheid, die beschikbaar wordt gesteld, is € 40 miljoen

Het Toekomstfonds is in het najaar van 2014 opgericht met een startkapitaal van € 200 miljoen. Hiervan is € 100 miljoen beschikbaar voor het MKB-deel (financiering voor risicodragend kapitaal voor het innovatieve en snelgroeiende MKB via het investeringsfonds Dutch Venture Initiative) en € 100 miljoen voor het onderzoeksdeel: het Toekomstfonds Krediet Onderzoeksfaciliteiten. Het fonds richt zich met name op onderzoeksinfrastructuur die kan worden ingezet voor toepassings- en praktijkgericht onderzoek.