Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Tender Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s geopend

De eerste tender van Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s in 2017 is geopend. De tender is onderdeel van het Partners voor Water 2016-2021. Het programma richt zich op het bundelen van krachten om de internationale positie van de Nederlandse watersector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan de wereldwaterproblematiek.

Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s

Ondernemers, overheden, ngo’s en kennisinstellingen die actief zijn in de watersector worden uitgedaagd om een aanvraag in te dienen voor de eerste tender Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s in 2017. De regeling stimuleert samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en lokale consortiumpartijen. Een consortium is niet verplicht maar resulteert wel in een hoger subsidiepercentage voor de deelnemers. Er kan subsidie worden verstrekt voor een haalbaarheidsstudie, pilotproject of demonstratieproject. Doel van de regeling is het stimuleren van de inzet van vernieuwende Nederlandse kennis en kunde ten behoeve van waterveiligheid en waterzekerheid in stedelijke delta’s en toeleverende systemen in het buitenland.

Haalbaarheidsstudie

De maximale projectomvang van een haalbaarheidsstudie is € 250.000. De maximaal beschikbare subsidie ligt tussen de 50 en 70% van € 250.000. De subsidiepercentages zijn voor:

• Een onderneming maximaal 50%. Deze wordt verhoogd met 10 procentpunten indien subsidie wordt verstrekt aan een middelgrote onderneming en met 20 procentpunten indien subsidie wordt verleend aan een kleine onderneming.

• Een onderzoeksorganisatie maximaal 70%.

Pilot-/demonstratieproject

De maximale projectomvang van een pilot-/demonstratieproject is € 600.000. De maximaal beschikbare subsidie ligt tussen de 40 en 60% van € 600.000. De subsidiepercentages zijn voor:

• Een onderneming maximaal 25%. Deze wordt verhoogd met 10 procentpunten indien subsidie wordt verstrekt aan een middelgrote onderneming en met 20 procentpunten indien subsidie wordt verleend aan een kleine onderneming. De subsidie kan worden opgehoogd met 15 procentpunten vanwege o.a. samenwerking met tenminste een mkb-bedrijf of projectresultaten ruim verspreiden via conferenties, publicaties, open data sources, etc.

• Een onderzoeksorganisatie maximaal 70%.

Budget

Het budget voor deze tender is € 2 miljoen. € 300.000 is gereserveerd voor haalbaarheidsprojecten en € 1.700.000 voor pilotprojecten. U kunt uw aanvraag tot en met 10 februari 2017 indienen. De tweede tender zal op 3 juli worden opengesteld en sluit op 15 september 2017.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.