Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Tender Nightingale - UMC Utrecht

Europese tech-ondernemers kunnen tot en met 12 januari 2018 een aanvraag indienen voor de tender Nightingale. Het UMC Utrecht roept samen met vier Europese ziekenhuizen ondernemers op om een techniek te ontwikkelen voor het continu en op afstand monitoren van de vitale functies.

Deelnemende ziekenhuizen

De andere vier ziekenhuizen naast UMC Utrecht zijn Universitair Ziekenhuis Leuven, University College London Hospitals, het Karolinska University Hospital in Stockholm en Uniklinik Aachen. Samen zijn de vijf ziekenhuizen op zoek naar ondernemers met kennis en ervaring op het vlak van medische sensoren en complexe signaalanalyse, die een oplossing kunnen ontwikkelen voor het op afstand monitoren van vitale functies van patiënten.

Budget

Er is een budget beschikbaar van € 3.750.000 beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld over drie fases:

  • Solution design and feasibility study, maximaal € 200.000;
  • Prototyping, maximaal € 2.000.000;
  • Test Series, maximaal € 1.550.000.

Meer informatie?

Lees hier meer over de tender.