Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Take-off voorjaarsronde 2019 geopend

Tot en met 2 april 2019 kunnen aanvragen worden ingediend voor de zesde ronde van Take-off hbo fase 1, haalbaarheidsstudies. Docenten of lectoren of senior-onderzoekers in dienst van de hogeschool kunnen de financiering aanvragen voor de cruciale overgangsfase van kennisontwikkeling aan hogescholen naar innovatieve nieuwe bedrijvigheid. Het budget wordt nog bekendgemaakt. De bijdrage ligt tussen de € 20.000 en € 25.000.

Take-off HBO - Fase 1

Take-off hbo – fase 1 betreft de financiering van een studie naar de praktische en commerciële haalbaarheid van bedrijfsmatige toepassing van specifieke innovatieve kennis vanuit de hogeschool. Het kan hier gaan om product-, proces- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord. De haalbaarheidsstudie resulteert in een rapport waarin een goed onderbouwde inschatting wordt gegeven van het toekomstperspectief van een eventuele start-up.

Openstelling 2019

De voorjaarsronde is sinds vandaag geopend.