Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Vier subsidieregelingen voor ondernemen zijn verlengd

Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs bekend gemaakt dat een aantal subsidieregelingen in Nederland worden verlengd tot na 1 juli 2017. Het gaat om de regelingen Seed capital technostarters van het Innovatiefonds MKB+, de Borgstelling mkb-kredieten, de Groeifaciliteit en de Garantie ondernemingsfinanciering.

In de Comptabiliteitswet 2001 is bepaald dat subsidieregelingen een duur van maximaal vijf jaar hebben, waarna ze komen te vervallen. De regelingen Seed capital technostarters van het Innovatiefonds MKB+, de Borgstelling mkb-kredieten, de Groeifaciliteit en de Garantie ondernemingsfinanciering van de Regeling nationale EZ-subsidies hebben 1 juli 2017 als vervaldatum.

De nieuwe horizontermijnen van de regelingen zijn als volgt:

• Seed capital technostarters van het Innovatiefonds MKB+: tot 1 juli 2019;

• Borgstelling mkb-kredieten: tot 1 juli 2022;

• Groeifaciliteit: 1 juli 2020;

• Garantie ondernemingsfinanciering: 1 juli 2020