Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Subsidiemogelijkheden voor plattelandsontwikkeling Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben twee nieuwe openstellingsbesluiten gepubliceerd in het kader van POP3, het plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020. Er zijn subsidiemogelijkheden voor ‘demonstraties of het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers’ en ‘investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’.

Openstellingen

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor demonstraties of het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers. Alleen landbouwers die actief zijn in de grondgebonden landbouw kunnen aan de activiteiten van de aanvrager deelnemen. Het minimum aantal deelnemers per (deel)activiteit is minimaal 10 landbouwers. Aanvragen kunnen worden ingediend van 24 september tot en met 26 november 2018. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 600.000.

Van 20 augustus tot en met 17 september 2018 kunnen er aanvragen worden ingediend voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen. De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd voor de investeringen die op de investeringslijst voorkomen:

  • Gebruik mest en nutriënten;
  • Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
  • Hydrologische maatregelen;
  • Maatregelen voor de erfsituatie en bedrijfsgebouwen;
  • Bodemmaatregelen en diverse maatregelen, gericht op investeringen in permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen.

Het subsidieplafond voor deze openstelling bedraagt in totaal € 1,2 miljoen

Meer informatie

Heb je vragen? Chat met één van onze consultants of bel ons op 020-3655531.