Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Subsidie voor sport & innovatie in Gelderland

Van 1 februari 2018 tot en met 31 december 2019 kan er in Gelderland subsidie worden aangevraagd voor activiteiten, gericht op sport en innovatie. Hiervoor is een budget vrijgemaakt van € 1,8 miljoen.

Subsidiabele kosten

Subsidie kan worden verstrekt aan partijen, die werkzaam zijn op het gebied van sport, voeding of gezondheid. De bijdrage is ten hoogste 25% van de subsidiabele kosten en bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000.

Voorwaarden

De projecten moeten betrekking hebben op de experimentele ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en processen voor de top- en breedtesport.

Meer info?

Benieuwd of je in aanmerking komt voor deze regeling? Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.