Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Subsidie voor innovaties landbouw Zuid-Holland

Van 11 juni tot en met 30 augustus 2018 kunnen er in Zuid-Holland weer aanvragen worden ingediend in het kader van de POP3 maatregel Samenwerking duurzame innovaties. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 5,9 miljoen. Het is de laatste keer, dat deze POP3 maatregel geopend zal zijn.

Samenwerking duurzame innovaties

De maatregel is bestemd voor (toekomstige) projectmatige samenwerkingsverbanden. Zij kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een innovatietraject, de gezamenlijke ontwikkeling van een projectplan of de oprichting van het samenwerkingsverband. De activiteiten moeten gericht zijn op de versterking van de positie van de landbouwer, nieuwe marktconcepten en verdienmodellen of een geringer grondstoffengebruik. De vergoeding kan ook worden aangevraagd voor gesloten kringlopen of behoud en versterking van de biodiversiteit.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.