Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Stimuleringsregeling 'E-health Thuis' gepubliceerd

De regeling gaat op 1 maart a.s. open voor aanvragen. In 2019 is een budget van € 28 miljoen beschikbaar. Doel van de SET is ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuiswonen de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health. De maximale subsidie bedraagt € 750.000.

E-Health Thuis

E-health biedt mogelijkheden voor:

  • méér mensen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen;
  • zorgverleners om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening;
  • gemeenten en zorgverzekeraars om met dezelfde budgetten meer mensen te helpen.

Aanvragen

Aanvragen kunnen doorlopend tot en met 31 december 2021 worden ingediend.