Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

SDE+ wordt in 2020 SDE++

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) zal met ingang van 2020 worden verbreed. De regeling zal zich gaan richten op CO2-reductie en zich niet meer beperken tot duurzame energieproductie.

SDE++

Doel van de SDE++ is om op een kosteneffectieve manier bij te dragen aan het bereiken van een emissiereductie van 49% in 2030. Net zoals in de huidige SDE+, zal de SDE++ technieken stimuleren door de onrendabele top te vergoeden. Het verschil is dat technieken in het vervolg concurreren op basis van ‘vermeden CO2’ (en andere broeikasgassen) in plaats van ‘opgewekte duurzame energie’.

CO2-reductie

De techniek moet, net als in de huidige SDE+, marktrijp zijn en grootschalig kunnen worden ingezet. Om concurrentie op CO2-reductie te stimuleren, zullen technieken die kosteneffectief CO2 reduceren, het eerst in aanmerking komen voor subsidie.

Vervolgstappen SDE++

De SDE++ wordt in samenspraak met marktpartijen, momenteel verder uitgewerkt. Hierbij wordt gekeken welke technieken in aanmerking komen, welke subsidiebedragen per techniek gelden en of er productie- of budgetplafonds wenselijk zijn.