Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

SDE+ voorjaarsronde 2018

De SDE-regeling richt zich op hernieuwbare energietechnieken en stimuleert de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De regeling staat open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geothermie en water.

Openstelling

De SDE+ voorjaarsronde 2018 is geopend van 13 maart tot en met 5 april 2018. Voor de voorjaarsronde is € 6 miljard beschikbaar.

Meer informatie?

Benieuwd of je met jouw product, dienst of onderneming in aanmerking komt voor regeling? Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.