Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

SBIR oproep - Satellietdatagebruik voor monitoring waterkwaliteit

Er is een nieuwe SBIR oproep (Small Business Innovation Research Programma) geopend. De RVO is op zoek naar ondernemers die verschillende (basis)producten van waterkwaliteitsvariabelen kunnen ontwikkelen op basis van satellietdata.

Oproep

In deze oproep wordt gevraagd om het leveren van een basisset aan dataproducten die voortvloeien uit satellietdata, die zelfstandig van belang zijn voor het waterbeheer en nodig zijn voor het berekenen van de primaire productie (PP) van pelagische en benthische microalgen in het Eems-Dollard estuarium.

Inhoud

Deze call bestaat uit twee fasen, waarvoor in totaal € 230.000 beschikbaar is gesteld. Het aantal te honoreren projecten in deze fase is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde projecten in deze fase. De twee best beoordeelde haalbaarheidsonderzoeken uit fase 1 krijgen een opdracht voor het toepasbaar maken en het maken van een prototype-demonstratie (fase 2).

Interesse?

Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.