Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

SBIR: Oproep Satellietdatagebruik bij grootschalig grondverzet

Ontwikkel je nieuwe producten met satellietdata die bijdragen aan de efficiëntie en effectiviteit van toezicht en opsporing? De Nationale Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zoeken oplossingen die mogelijke misstanden bij de opslag, het bewerken en toepassen van grond en bouwstoffen scherper in beeld brengen. De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek.

Doel

Doel van deze oproep is om te komen tot een innovatief prototype voor veranderingsdetectie van grootschalig grondverzet met behulp van satellietdata.  Denk daarbij aan de volgende resultaten:

  • signaleringskaart met veranderingen bij opslag, bewerken en toepassen van grond en bouwstoffen op een specifieke locatie;
  • afvalstoffenkaart van specifieke locaties;
  • monitoring/alert-systeem voor veranderingen;
  • systeem/service omgeving voor visuele inspecties door de tijd heen (instrumenten ter ondersteuning bij terugrechercheren).

Budget

Het maximum budget per project voor een haalbaarheidsstudie in fase 1 bedraagt € 30.000 (incl. btw). Er worden in fase 1 maximaal 4 haalbaarheidsstudies gecontracteerd.

Lees hier meer over de verschillende fases van de SBIR-regeling.

Meer informatie

Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.