Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

SBIR-oproep ‘Satelliet- en ander datagebruik voor inzicht bodemdaling landelijk gebied’

RVO heeft een nieuwe SBIR oproep (Small Business Innovation Research Programma) geopend. Ondernemers worden uitgenodigd om nieuwe methoden te ontwikkelen op basis van satellietdata, gecombineerd met andere data, informatie en/of modellen. Doel is de huidige inzichten in de bodemdaling in het landelijk gebied te (helpen) verbeteren. Deadline voor deze oproep ligt op 11 april 2019.

SBIR

Via het SBIR programma ontwikkelen midden- en kleinbedrijven (mkb) in opdracht van de overheid innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. SBIR projecten worden aanbesteed via een tender, waarbij onderscheid wordt gemaakt in drie fasen, haalbaarheid (1), onderzoek en ontwikkeling (2) en het marktrijp maken van een product, proces of dienst (3):

  • in een haalbaarheidsstudie (fase 1) onderzoekt een ondernemer de haalbaarheid van een onderzoeks- en ontwikkelingstraject. In deze fase wordt de technische, economische en organisatorische haalbaarheid van het project onderzocht. Het onderzoek is bedoeld om onzekerheden weg te nemen, alvorens een onderzoek- en ontwikkelingstraject te starten. Een haalbaarheidsonderzoek duurt maximaal 6 maanden;
  • in fase 2 gaat het om het daadwerkelijke onderzoek en ontwikkeling tot een eerste prototype dat nog niet voor commerciële doeleinden kan worden aangewend. Het onderzoeks- en ontwikkeltraject duurt maximaal 2 jaar.

Budgetten

De overheid geeft opdracht voor en financiert fase 1 en 2. De marktintroductie is geen onderdeel van SBIR. De bijdrage per haalbaarheidsonderzoek in fase 1 bedraagt € 40.000 (incl. btw). Het maximumbedrag per project voor fase 2 bedraagt € 100.000 (incl. btw). De opdrachtgevers contracteren in fase 1 maximaal drie haalbaarheidsonderzoeken en honoreren in fase 2 maximaal twee projecten. Het precieze aantal te honoreren projecten voor fase 1 en fase 2 hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes voor fase 1 en 2. In totaal is er een budget van € 320.000 beschikbaar voor fase 1 en fase 2. 

Meer informatie?

Wil je meer informatie ontvangen? Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.