Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

SBIR Cyber Security tender III is geopend

SBIR (Small Business Innovation Research) subsidieert innovatieprojecten (producten, processen en diensten) die maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Met SBIR dagen de overheden het bedrijfsleven uit om projectvoorstellen in te dienen.

Aanleiding voor de oproep

Nederland zet samen met haar internationale partners in op een veilig en open cyberdomein, waarin de kansen die digitalisering onze samenleving biedt volop worden benut, dreigingen het hoofd worden geboden en fundamentele rechten en waarden worden beschermd.

Cybercrime en –spionage maar ook verstoringen als gevolg van technisch of menselijk (bewust of onbewust) handelen kunnen grote schade aanbrengen en in het ergste geval maatschappelijke ontwrichting tot gevolg hebben. Daarom is het belangrijk om de weerbaarheid tegen cyberaanvallen te vergroten en vitale belangen in het cyberdomein te beschermen. Ook de aanpak van cybercriminaliteit is van belang, evenals het investeren in veilige en privacybeschermende ICT-producten en –diensten. Door te investeren in cyber security kunnen grote kosten en reputatieschade worden vermeden en innovatieve oplossingen op dit gebied mogelijk leiden tot concurrentievoordeel. Het streven is dat de gebruiker een (groter) gerechtvaardigd vertrouwen in het gebruik van de ICT-voorzieningen ervaart. Deze 3e tender cyber security dient de weerbaarheid van onze samenleving en biedt kansen voor het ontwikkelen van expertise.

Uitdaging

De overheid daagt je als ondernemer uit om bij te dragen aan het vergroten van cyber security. Het voorstel moet bijdragen aan het realiseren van een of meer van de volgende hoofddoelen van de Rijksoverheid:

 • Verbeteren van de veiligheid van en het vertrouwen in de ICT-infrastructuur en – diensten.
 • Nederland voorbereiden op de veiligheidsuitdagingen (in de periode 2017-2019).
 • Stimuleren van de Nederlandse cyber security economie.
 • Realiseren van een hoogwaardig cyber security gehalte van onze vitale sectoren
 • Versterken en verbreden van kennis en innovatie op het terrein van cyber security.
 • Verbinding leggen tussen onderzoeksinitiatieven op het gebied van cyber security.

Het voorstel moet daarbij passen binnen minstens één van de volgende 9 onderzoeksthema’s uit de tweede Nationale Cybersecurity Research Agenda:

 • Malware en kwaadaardige infrastructuren
 • Opsporing en detectie van aanvallen en monitoring
 • Forensics en incidentmanagement
 • Management van data, beleid en toegang
 • Cybercriminaliteit en de ondergrondse economie
 • Risicomanagement, economie en regulering
 • Veilige ontwerpen en technieken
 • Offensieve cybercapaciteiten

Procedure

De ondernemers met de beste voorstellen krijgen een opdracht van de overheid om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren (fase 1). Fase 1 resulteert in een voorstel voor het onderzoeks- en ontwikkelingstraject (fase 2). De ondernemers met het beste voorstel voor fase 2 krijgen vervolgens een opdracht om hun project uit te voeren. Aan het eind van fase 2 moet aan de hand van een demonstratie de werking van het product worden aangetoond.

Budget

Voor fase 1 is ca. € 940.000 beschikbaar. Het maximumbedrag per project voor fase 1 is € 30.000 incl. BTW. Voor fase 2 is minimaal € 2,4 miljoen beschikbaar. Het maximum bedrag per project voor fase 2 is € 200.000 incl. BTW.

Tijdpad

 • Sluiting tender: 31 januari 2017, 17.00 uur
 • Bekendmaking uitslag fase 1: 1 april 2017
 • Opdrachtverstrekking fase 1: 15 april 2017
 • Opleveren eindrapport fase 1: 15 oktober 2017

Persoonlijk contact?

Wil je meer informatie met betrekking tot de opening van de tender? Heb je een goed voorstel om de weerbaarheid tegen cyberaanvallen te vergroten of vitale belangen in het cyberdomein te beschermen? Neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.