Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

RVO steeds kritischer op WBSO-aanvragen

Cijfers van het nieuwste rapport van RVO tonen aan, dat RVO steeds kritischer wordt in de toekenning van WBSO-aanvragen. In 2017 kende RVO 35.515 aanvragen toe, 4,7% minder dan in 2016. Deze trend speelt nu een aantal jaar: sinds 2014 worden steeds minder aanvragen toegekend. Niet geheel verrassend is dat het aantal toegekende WBSO-projecten in 2017 ook met 5% is gedaald ten opzichte van 2016.

WBSO-voordeel

Ondanks de daling van slagende aanvragen en toegekende uren, is het totaal verschafte WBSO-voordeel nagenoeg gelijk gebleven: €1.455 miljoen. Reden hiertoe is dat het gemiddelde uurloon in Nederland stijgt. Van het totale toegekende voordeel komt 64% ten goede van het MKB – dit terwijl 97% van alle toegekende aanvragen voortkomt uit deze groep. Verreweg de meeste projecten zijn gericht op de ontwikkeling van fysieke producten (71%), gevolgd door IT (16%) en productieprocessen (13%).

Meer informatie

Bekijk hier het volledige rapport van RVO.