Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Rabobank helpt startups met nieuwe Innovatie Fonds

Rabobank lanceert een nieuwe financieringsoplossing om startups al in hun opstartfase financieel te ondersteunen: het Innovatie Fonds Rabobank (IFR).

Startende ondernemers kunnen in de fase van ideevorming al in aanmerking komen voor een zogenoemde achtergestelde innovatie lening (AIL). Normaliter kan men in deze fase nog geen lening krijgen, omdat ze nog geen bewezen resultaat en onvoldoende cashflow hebben. Rabobank reserveert per jaar 20 miljoen euro voor dit fonds om innoverende startups te stimuleren.

 

Vanuit het IFR verstrekt Rabobank achtergestelde leningen tussen 25.000 en 150.000 euro aan bv’s. Bijzonder aan deze leningen is dat dat de ondernemer geen zekerheden hoeft te geven. De eerste twee jaar van de lening zijn aflossingsvrij. Daarna lost de ondernemer jaarlijks een vast bedrag af. Na zeven jaar resteert nog de helft van het geleende bedrag, wat dan ineens moet worden afgelost.

Vooralsnog richt het fonds zich vooral op de circulaire economie, vernieuwende toepassingen in de voedselindustrie zoals smart logistics, slimme technologie voor hernieuwbare, recyclebare of herwinbare energiebronnen, maar ook medical tech.