Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Prinsjesdag 2020/Leren & Ontwikkelen

Leren & Ontwikkelen

Ook in 2021 is er budget vrijgemaakt voor het stimuleren van leren & ontwikkeling binnen het bedrijfsleven.

Intersectorale scholing: er is €37,5 miljoen beschikbaar gesteld om Mkb-werkgevers te ondersteunen bij het bekostigen van intersectorale omscholingstrajecten van individuele werknemers. Het zal hierbij gaan om een 50/50 regeling. Deze regeling is van toepassing in sectoren waar personeelsschaarste is. Hierbij horen ook banen met betrekking tot klimaat- en energietransitie.

SLIM

In 2021 wordt de onlangs geïntroduceerde SLIM-regeling voortgezet. Komend jaar zal er €50 miljoen beschikbaar worden gesteld. Daarbij wordt de SLIM-regeling uitgebreid op het gebied van bedrijfsscholen en leerambassadeurs, waarvoor een extra bedrag van €41,5 miljoen wordt opgenomen.