Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Prinsjesdag 2020/Innovatie

Innovatie

Innovatie

Het kabinet zet in op extra investeringen in R&D door middel van diverse impulsen en stimuleringsregelingen. Hieronder staan de belangrijkste wijzigen uitgelegd.

WBSO

De WBSO wordt op twee manieren uitgebreid. Het beschikbare budget wordt met ruim 12% verhoogd naar €1.438 miljoen. Daarnaast zijn ook de voordeelpercentages verhoogd. De tarieven voor de eerste schaal voor niet-starters zijn verhoogd van 32% naar 40%, voor starters is het percentage verhoogd van 40% naar 50%. Deze verhoging komt al snel neer op ruim €4.000 extra voordeel per FTE besteed aan R&D.

Daarnaast lijkt het kabinet in te spelen op de huidige trends binnen programmatuur, zoals artificial intelligence, machine learning, big data en model driven engineering. Naar aanleiding van de WBSO evaluatie wordt onderzocht of ook het integreren en complex onderhoud van software kunnen worden ondersteund vanuit de WBSO. Dit valt binnen het aangekondigde onderzoek naar een alternatieve formulering van het begrip programmatuur in de WBSO, waarmee bepaalde vernieuwende vormen van toepassing van programmatuur ook in aanmerking zouden kunnen komen.

Tot slot worden de administratieve lasten verlaagd met betrekking tot het aanvragen van de WBSO. In de toekomst wordt het mogelijk om voorafgaand aan de projectperiode met de RVO in overleg te gaan over de kosten en uitgaven. Dit voorstel zou er voor zorgen dat meer duidelijkheid kan worden verkregen over het inrichten van de administratie.

Innovatiebox

Zoals reeds aangekondigd, wordt het effectieve tarief van de innovatiebox aangepast van 7% naar 9%. Het lage VPB-tarief daalt van 16,5% naar 15%, het hoge VPB-tarief blijft 25%.

Sleuteltechnologieën: De afgelopen jaren is er gewerkt met een innovatieagenda waarin maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën zijn geïdentificeerd. Onder deze sleuteltechnologieën vallen onder andere ICT technologieën zoals big data en AI, maar ook bijvoorbeeld micro- en nanotechnologie. Ontwikkeling op het gebied van deze technologieën leveren een bijdrage op diverse aspecten in de maatschappij zoals duurzaamheid en digitale veiligheid, en daarbij ook aan de Nederlandse economie. Om deze reden investeert het kabinet vanaf 2021 structureel 10 miljoen euro per jaar in deze sleuteltechnologieën. Voor AI specifiek wordt er nog eens €23,5 miljoen extra beschikbaar gesteld aan het Nederlands AI coalitie met als doel onderzoek en ontwikkeling.

Nationale groei: De gepresenteerde plannen beschrijven de ambitie om Nederland koploper op het gebied van innovatie, duurzaamheid en digitalisering te zijn en blijven. Daarom zet het kabinet in op blijvende investeringen. Dit krijgt vorm in het Wopke-Wiebes fonds, ook wel National Groeifonds, waarin de komende vijf jaar 20 miljard ter beschikking wordt gesteld voor investeringen die bijdragen aan kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

De nationale groei wordt ook gestimuleerd op het niveau van startups en scale-ups. Hiervoor stelt het kabinet €150 miljoen beschikbaar in het zogeheten ‘nationaal scale-upfonds’. Daarbij zal er ook €150 miljoen ter beschikking staan aan Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, waar mkb-bedrijven mee kunnen worden ondersteunt.

 

EFRO: De huidige EFRO programma’s zullen, door de omstandigheden van het huidige jaar, met twee jaar worden verlengd. De programmaperiode van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling loopt van 2014-2020. Dit betekent dat er volgend jaar een nieuw programma start dat zal lopen tot 2027. De doelstellingen van dit programma zullen – zoals voorgaand programma- gericht zijn op het stimuleren van innovatie en de transitie naar een koolstofarme/circulaire economie. EFRO zal zich blijven richten op mkb.