Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Prinsjesdag 2020/Financiering & krediet

Financiering & krediet

Geheel in lijn met het motto ‘We investeren ons de crisis uit” is er ook voor financiering en kredietverstrekking extra budget uitgetrokken.

Borgstelling MKB

Het garantiebudget van de BMKB wordt met €180 miljoen verhoogd naar €1,5 miljard. Hiermee speelt het kabinet alvast in het opvangen van premieverlaging en de verwachte verliesdeclaraties vanwege de coronacrisis.

ROM

Het fondsvermogen van de regionale ontwikkelmaatschappijen wordt aangevuld met €150 miljoen, deels via de Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit), deels via investeringen in mkb-bedrijven.

De baangerelateerde investeringskorting (BIK)

De BIK is gepresenteerd als tijdelijke (crisis)maatregel voor de komende twee jaar, maar verwacht wordt dat er een nieuwe maatregel zal worden gepresenteerd met een gelijk doel: het verlagen van de werkgeverskosten. Deze maatregel stelt bedrijven in staat de investeringskosten te verrekenen met hun loonheffing. Hierbij kun je denken aan de aanschaf van een nieuwe machine. Op dit moment zijn er nog geen voordeelpercentages naar buiten gebracht.