Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Prinsjesdag 2020/Duurzaamheid & klimaat

Duurzaamheid & klimaat

Duurzaamheid & Klimaat in 2021

De Nederlandse overheid zet in op een transformatie naar een groene industrie. Om het klimaatakkoord in uitvoering te brengen zijn er duurzame methodes nodig zoals duurzame energiedragers, opslag en hergebruik van CO2, vergaande elektrificatie, chemische recycling, procesefficiëntie en maximale warmtebenutting. Dit wordt ook als een kans voor de economie en het ondernemerschap gezien. Op dit moment is de steun gericht op investeringen, maar deze zal per 2021 ook gericht worden op exploitatie. De overheid stelt hiervoor €35 miljoen per jaar beschikbaar en zal complementair zijn aan de DEI+, HER en SDE++.

SDE++

Als verbreding van de SDE+ regeling, is de SDE++ regeling ook gericht op een breed pakket aan methode op het gebied van duurzame energietransitie. De SDE++ regeling heeft daarbij openstellingen voor de ontwikkeling van CO2-emissiereductie technologieën. Eind dit jaar zal de eerste mogelijkheid zijn om de SDE++ aan te vragen en is er een budget van €5 miljard beschikbaar gesteld. Verwacht wordt dat deze regeling in 2021 op gelijke wijze wordt voortgezet.

MIA, EIA, en VAMIL

De budgetten voor de MIA, EIA, en VAMIL ondervinden kleine budgettaire veranderen, maar blijven verder in vorm onveranderd. Daarbij is een nieuwe investeringskorting gepresenteerd: de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Deze maatregel stelt bedrijven in staat de investeringskosten te verrekenen met hun loonheffing. Hierbij kun je denken aan de aanschaf van een nieuwe machine. De BIK is gepresenteerd als tijdelijke (crisis)maatregel voor de komende twee jaar, maar verwacht wordt dat er een nieuwe maatregel zal worden gepresenteerd met een gelijk doel: het verlagen van de werkgeverskosten. Op dit moment zijn er nog geen voordeelpercentages naar buiten gebracht.

DEI+

Tot slot is er een budget van €60 miljoen beschikbaar vanuit de klimaatenveloppe voor het jaar 2021. Deze regeling zal ten goede komen van een uitbreiding van de DEI+ en een nieuwe tenderregeling, beide met betrekking tot de opschaling van groene waterstof. De DEI+ wordt ook verruimd met een budget van €35 miljoen ten behoeve van kosteneffectieve CO2-reductie, veelal via de DEI+ regeling.