Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Percentage EIA in 2017 verlaagd

Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2017. Een belangrijke wijziging in de belastingen per 1 januari 2017, betreft een verlaging van het percentage voor de EIA van 58% naar 55,5%.

Waarom?

Bij de behandeling van het Belastingplan 2017  zijn twee wetsvoorstellen aangenomen die van invloed zijn op de EIA.

  • Het eerste wetsvoorstel zorgt ervoor dat de verhoging van het tarief van de afvalstoffenbelasting met € 1,15 per 1.000 kilogram per 1 januari 2017 niet doorgaat. De verhoging was het gevolg van het op nul zetten van de exportheffing. De maatregel wordt bekostigd door verlaging van de EIA met 2%.
  • Het tweede wetsvoorstel betreft het toevoegen van activiteiten met betrekking tot niet-chemische gewasbeschermingsmiddelen aan de innovatiebox. Ook dit heeft een verlaging van de EIA tot gevolg (0,5%).

Overige regelingen

De percentages voor de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen (MIA/Vamil) blijven gelijk aan die in 2016. Verder zijn de voordeelpercentages en schijflengtes voor de Regeling S&O-afdrachtvermindering (WBSO) gelijk aan die in 2016. De S&O aftrek bedraagt in 2017 € 12.522, dit was € 12.484. De aanvullende S&O-aftrek voor starters is geïndexeerd van € 6.245 naar  € 6.264.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.