Percentage EIA in 2017 verlaagd

Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2017. Een belangrijke wijziging in de belastingen per 1 januari 2017, betreft een verlaging van het percentage voor de EIA van 58% naar 55,5%.

Waarom?

Bij de behandeling van het Belastingplan 2017  zijn twee wetsvoorstellen aangenomen die van invloed zijn op de EIA.

  • Het eerste wetsvoorstel zorgt ervoor dat de verhoging van het tarief van de afvalstoffenbelasting met € 1,15 per 1.000 kilogram per 1 januari 2017 niet doorgaat. De verhoging was het gevolg van het op nul zetten van de exportheffing. De maatregel wordt bekostigd door verlaging van de EIA met 2%.
  • Het tweede wetsvoorstel betreft het toevoegen van activiteiten met betrekking tot niet-chemische gewasbeschermingsmiddelen aan de innovatiebox. Ook dit heeft een verlaging van de EIA tot gevolg (0,5%).

Overige regelingen

De percentages voor de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen (MIA/Vamil) blijven gelijk aan die in 2016. Verder zijn de voordeelpercentages en schijflengtes voor de Regeling S&O-afdrachtvermindering (WBSO) gelijk aan die in 2016. De S&O aftrek bedraagt in 2017 € 12.522, dit was € 12.484. De aanvullende S&O-aftrek voor starters is geïndexeerd van € 6.245 naar  € 6.264.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.