Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

OPZuid-openstelling 'Koolstofarme Economie'

De Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 zal naar verwachting van 11 juni tot en met 27 september 2019 open worden gesteld voor aanvragen met betrekking tot het onderdeel ‘Koolstofarme Economie’.

Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020

De openstelling richt zich op duurzame energie en energiereductie in de gebouwde omgeving, gericht op slimme uitrol. Met de gebouwde omgeving wordt een aaneengesloten gebied met hoofdzakelijk woon-, werk- of recreatiefunctie bedoeld. Demonstratieprojecten op bedrijventerreinen die een grote kennisdisseminatie component hebben en gericht zijn op de duurzame gebouwen zijn hierbij ook toegestaan.

Budget & deadline

De subsidie bedraagt maximaal € 1,5 miljoen per project. Subsidieaanvragen kunnen bij het overnemen van het advies dus vanaf 11 juni 2019 worden ingediend, waarbij opnieuw zal worden gewerkt met een tendersysteem.

Meer informatie?

Wil je meer informatie ontvangen? Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531