Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Openstellingen EFRO 2022

September en oktober staan in het teken van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling!

Op 15 september openen EFRO Oost en OPZuid. Rond deze datum wordt ook de valorisatieregeling van SNN bekend gemaakt. Op 1 oktober opent Kansen voor West.

EFRO is een Europees programma voor transitiegedreven innovatie. Hierbij wordt ingezet op regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie, met maatschappelijke én economische impact als doel. Alle vier de regio’s focussen op een slimmer en groener Europa. De thema’s van de programma’s zijn:

    • Energie
    • Klimaat
    • Grondstoffen
    • Landbouw & voeding
    • Gezondheid

Oproepen focussen veelal op het benutten van bestaande kennis en de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technologieën en digitalisatie. Samenwerkingsverbanden tussen MKB, kennisinstellingen en overheden staan centraal.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

EFRO Oost en Kansen voor West hebben een first come first serve regeling. Het is daarom raadzaam om op tijd met de aanvraag te beginnen om op de openstellingsdatum de aanvraag in te dienen. Zo vergroot je de kans op subsidie.

Kwaliteit staat voorop

OPZuid en SNN hebben een tenderregeling. Projecten worden aan de hand van diverse criteria gerangschikt. Vervolgens wordt er subsidie verleend op volgorde van de ranglijst, totdat het budget op is. Niet elk project dat aanspraak maakt krijgt dus subsidie toegekend.

Meer weten?

Lees verdiepende informatie over deze regelingen op de subsidiepagina’s:

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

EFRO Oost

OPZuid

Kansen voor West