Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Openstelling MIT R&D 2020

Van 11 juni tot en met 10 september is het mogelijk om als mkb-ondernemer een MIT R&D samenwerkingsproject in te dienen. Het doel van deze regeling is het stimuleren van innovaties die aansluiten bij de gespecificeerde topsectoren. Ben je ondernemer in zo’n topsector en ben je van plan om samen met één of meerdere andere ondernemer(s) een innovatieve ontwikkeling of vernieuwing van een product, productieproces of dienst te realiseren? Dan is deze regeling wellicht interessant voor jou.

Het financiële voordeel

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Kosten die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld loonkosten voor experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek. Het minimale subsidiebedrag per project bedraagt € 50.000 en het maximum is € 200.000, waarvan het minimale subsidiebedrag per samenwerkingspartner € 25.000 is en het maximum €100.000.

Voorwaarden MIT R&D-samenwerkingsproject

Om in aanmerking te komen voor deze regeling dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient het R&D-samenwerkingsproject een nieuw experimentele ontwikkeling te omvatten die wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van 2 of meer mkb-ondernemers. Iedere deelnemende onderneming dient binnen het project een evenredige inbreng te hebben. Zo mag één deelnemer bijvoorbeeld maximaal 70% van de kosten voor z’n rekening nemen. De maximale looptijd van een project is 2 jaar.

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

Aanvragen voor de MIT R&D regeling worden via een tendersysteem beoordeeld. Dat wil zeggen dat binnenkomende aanvragen worden getoetst op volledigheid en een aantal formele eisen. Daarna worden aanvragen gerangschikt voor beoordeling aan de hand van zogenoemde tendercriteria, bijvoorbeeld technologische vernieuwing, economische waardecreatie en regionaal belang.

Onze dienstverlening

Wil je ontdekken of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Doe dan onze MIT-check of neem contact met ons op via 020 365 5531 voor een vrijblijvend advies. Wij ondersteunen je graag gedurende het volledige aanvraagproces en nemen alle bijbehorende activiteiten voor je uit handen.

Contactformulier

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.