Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Openstelling DKTI 2021

Van 23 maart 2021 tot 6 april 2021 is het mogelijk om een DKTI aanvraag in te dienen. DKTI-transport (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties) ondersteunt een breed scala aan voorgenomen innovatieprojecten voor duurzaam vervoer in de vroege of pre-commerciële fase. De regeling is gericht op het versnellen van productontwikkelingen zonder uitstoot (CO2-uitstoot) in de mobiele werktuig- en transportsector.

De DKTI subsidie vergoedt tussen de 25% en 100% van de subsidiabele kosten.  Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag varieert van €50.000 tot € 3 miljoen. Afhankelijk van de regeling, het type activiteit en de grootte van de deelnemende bedrijven worden aanvragen beoordeeld op basis van een tender of o.b.v. ‘first come first served’.

Voorwaarden

Zowel organisaties als samenwerkingsverbanden kunnen de regelingen aanvragen. De regeling ‘proeftuin’ kan alléén aangevraagd worden door samenwerkingsverbanden. In de aanvraag is de volgende informatie vereist:

1. Een projectplan
2. Een begroting

Sommige projecten vereisen aanvullende informatie, zoals verwachte exploitatiewinsten en -verliezen voor een project proeftuin met investering openbare lokale infrasctructuurvoorziening. De projectduur varieert van 6 maanden tot 3 jaar.

Ondersteuning vanuit Ugoo

Maximaal voordeel halen uit deze regeling? Neem dan contact met ons op via 020 365 55 31. Een van onze consultants staat je graag te woord.