Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Nog voldoende budget voor Innovatiekrediet

Tot nu toe is slechts beperkt aanspraak gemaakt op het beschikbare budget voor technische projecten (€ 40 miljoen). Er is nog ruim voldoende budget beschikbaar voor technische ontwikkelingsprojecten. Het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten is flink overvraagd.

Maximaal krediet

Het budget voor 2018 is vastgesteld op € 60 miljoen: € 20 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten en € 40 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten. Anders dan voorgaande jaren is het maximale krediet voor klinische ontwikkelingsprojecten per 1 januari 2018 € 5 miljoen (dit was € 10 miljoen). Het maximale krediet voor technische ontwikkelingsprojecten blijft gehandhaafd op € 10 miljoen.

Meer informatie

Benieuwd of je in aanmerking komt voor het  Innovatiekrediet? In samenwerking met Ugoo kan eenvoudig een quickscan uitgevoerd worden om binnen een week te achterhalen wat de slagingskans is.

Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.