Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

De geldpot voor duurzaamheidsprojecten gaat open!

Subsidies voor (hernieuwbare) energie, CO2 reductie, en circulariteit

Op 1 april 2022 openen verschillende subsidies voor projecten waar (hernieuwbare) Energie, CO2 reductie en circulariteit centraal staan. Deze subsidies zijn zeer interessant wanneer je op het gebied van duurzaamheid wil investeren of innoveren.

Hieronder staan de verschillende regelingen opgesomd met de wijzigingen, sluitingsdata, budgetten en voorwaarden

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De DEI+ subsidie is voor bedrijven die minder CO2 willen uitstoten. Je maakt aanspraak wanneer je een innovatief pilotproject of demonstratieproject op het gebied van duurzaamheid wil starten. Hierin test of verbeter je een nieuwe technologie. Een voorwaarde is dat je eigenaar blijft van het product.

De DEI+ sluit op 4 oktober 2022. Het budget is 58,6 miljoen en het maximum subsidiebedrag is €15 miljoen. Er is een apart aanvullend budget van 9 miljoen voor projecten voor aardgasloze woningen. Deze sluit op 10 januari 2023. De DEI+ heeft een first come first serve policy.

Klik hier voor meer informatie over de DEI+ regeling.

TSE Industrie Studies

TSE Industrie Studies

Voorheen bekend als Topsector Energiestudies Industrie. Je vraagt met deze regeling subsidie aan voor een haalbaarheidsstudie, milieustudie of vergelijkbare studie. Innovatieve pilot- en demonstratieprojecten, die leiden tot een vermindering in CO2 uitstoot, komen in aanmerking. Het project dient in het voorstadium van de ontwikkelingsfase te zijn.

De studie moet passen binnen één van zes programmalijnen:

  1. Sluiting van industriële ketens
  2. Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
  3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
  4. CCUS (Carbon Capture, Utilization & Storage)
  5. Overige CO2-verlagende maatregelen
  6. Milieu-investering in uitontwikkelde technologie

De sluitingsdatum voor deze subsidie is 31 maart 2023. Het budget is €10,6 miljoen. De regeling hanteert een first come first serve regeling.

Klik hier voor meer informatie over de TSE Industrie Studies regeling!

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

De HER+ kijkt naar hernieuwbare energieproductie en CO2-vermindering. Je maakt aanspraak wanneer je project in de ontwikkelings- of demonstratiefase zit en per 2030 leidt tot een vermindering in CO2 uitstoot. Indien je project betrekking heeft op energietransitie dient dit binnen een categorie van de SDE++ regeling te passen.

Je kan subsidie aanvragen tot en met 4 oktober 2022. Het budget is €20 miljoen en er is geen maximum subsidiebedrag. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wie het eerst komt wie het eerst maalt dus.

Klik hier voor meer informatie over de HER+ regeling.

TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling

Deze regeling maakt onderdeel uit van het programma TSE Industrie. De belangrijke thema’s zijn het sluiten van industriële ketens, CO2-vrije en klimaat neutrale energie- & warmte systemen, en klimaat neutrale productieprocessen. Je komt in aanmerking wanneer je product of dienst zich in de onderzoeksfase of ontwikkelingsfase bevindt.

De aanvraagperiode sluit op 17 mei 2022. Het budget is €1,9 miljoen en het maximale subsidiebedrag per project is €500.000. Aanvragen worden beoordeeld met een tender – de hoogst scorende projecten krijgen subsidie.

Klik hier voor meer informatie over de TSE Industrie O&O regeling!