Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Nieuwe werkwijze bij behandeling MIT-aanvragen (Noord-Nederland)

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft dit jaar bij de MIT-regeling een nieuwe werkwijze geïntroduceerd.

Wanneer de behandelaar van het ingediende project inhoudelijke vragen heeft, wordt er een bedrijfsbezoek afgelegd. Voorheen stuurde men alleen een inhoudelijke brief. Met de nieuwe werkwijze hoopt SNN een beter beeld te krijgen van het project, waardoor er sneller een besluit genomen kan worden op de subsidieaanvraag.