Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Nieuwe werkprogramma’s Horizon 2020

Horizon 2020 is een subsidieprogramma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren.  Voor de laatste drie jaren is er een totaalbudget van 30 miljard euro. Voor elk instrument van Horizon 2020 is er een apart werkprogramma.

Enkele voorbeelden van de nieuwe werkprogramma’s zijn:

  • Secure, clean and efficient energy
  • Smart, green and integrated transport
  • Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
  • Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens
  • Health, demographic change and well-being

Meer informatie

Benieuwd of je met jouw product, dienst of onderneming in aanmerking komt voor de nieuwe werkprogramma’s? Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.