Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Nieuwe subsidie voor AI projecten

MIT-subsidie voor R&D- samenwerkingsprojecten op het gebied van Artificiële Intelligentie

Op 15 maart opent de nieuwe MIT-subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI). Je maakt aanspraak op deze subsidie wanneer je als mkb’er samen met andere mkb’ers werkt aan generieke ontwikkeling van AI door het gebruik van Machine Learning (ML). Belangrijk is dat het project leidt tot een nieuwe mensgerichte AI toepassing.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn gelijk aan de generieke voorwaarden van de MIT R&D-samenwerkingsprojecten. Binnen de samenwerking moet er een gelijke verdeling tussen de kosten en inbreng zijn. Maximaal 70% van de kosten mag door één deelnemer gemaakt worden. De looptijd van het project is maximaal 2 jaar.

De reguliere MIT R&D-samenwerking heeft een regio-openstelling. De openstelling voor de AI regeling is op landelijk niveau. Aanvragen moeten dus landelijk relevant zijn.

Ook gelden er projectinhoudelijke voorwaarden:

  • Het project draagt bij aan de generieke ontwikkeling van AI door het toepassen van ML, bijvoorbeeld door de inzet van:
   • supervised learning
   • unsupervised learning
   • reinforcement learning.
  • Het project levert een nieuwe oplossing binnen één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI coalitie.
  • Het project heeft een mensgerichte AI aanpak

Mensgericht

Met mensgerichte AI bedoelt men dat mensen worden betrokken bij het maken van keuzes over de ontwikkeling en het gebruik van AI toepassingen. Het doel is dus niet om mensen te vervangen door machines. AI wordt bijvoorbeeld gebruikt om menselijke taken te vergemakkelijken. Denk aan het analyseren van grote hoeveelheden data en het herkennen van patronen daarin.

Kalender

Aanvragen kunnen ingediend worden van 15 maart tot en met 10 mei 2022. Na de sluitingsdatum worden alle aanvragen beoordeeld en gerangschikt op basis van de volgende aspecten:

  • Technische vernieuwing
  • Economische meerwaarde
  • Maatschappelijke impact
  • Kwaliteit van de samenwerking

Bij toekenning van de subsidie ontvang je een voorschot van 90%. Dit ontvang je in delen. In de subsidiebeschikking staat wanneer je ieder deel ontvangt.

De voordelen

De subsidie vergoedt maximaal 35% van de kosten voor het speur en ontwikkelingswerk. Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb’ers zijn subsidiabel. Dit zijn alle projectkosten, bijvoorbeeld interne loonkosten, kosten van derden en materiaalkosten. Het budget voor 2022 bedraagt €2,9 miljoen.

Geïnteresseerd?

Bij Ugoo hebben we diepgaande kennis van IT, duurzaamheid en gerelateerde velden. Wij begrijpen de complexe materie en vertalen deze naar een passende aanvraag. Zo vergroten we de kans op toekenning!

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan snel contact op!