Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Nieuwe subsidie voor innovatie geopend

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe stellen gezamenlijk € 4,5 miljoen beschikbaar voor projecten gericht op het ontwikkelen en testen van innovaties op producten, processen of diensten. De regeling is bestemd voor samenwerkingsverbanden, waaraan ten minste één landbouwer deelneemt.

De innovaties moeten aansluiten bij de volgende doelstellingen:

  • Versnellingsagenda melkveehouderij;
  • Structurele bodemverbetering;
  • PotatoValley;
  • Biobased Economy en groene chemie.

Deadline voor het aanvragen ligt op 1 maart 2018.

Meer informatie?

Benieuwd of je met jouw product, dienst of onderneming in aanmerking komt? Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.