Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Nieuwe SBIR-oproep

Vanuit het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) is een oproep geopend voor bedrijven om innovatieve en nieuwe producten te ontwikkelen voor het toepassen van artificial intelligence in de publieke sector.

Oproep

Het doel van de oproep is het zo breed mogelijk stimuleren en versterken van de innovatiekracht in het publieke domein rond het thema AI. De oproep wil stimuleren dat bedrijven producten en diensten voor de overheid ontwikkelen, met als doel dat overheden meer gebruik gaan maken van AI. Hierbij gaat het vooral om de verbinding tussen de technologische oplossing en de toepassingsmogelijkheden bij een publieke partij. Het aanpakken van de maatschappelijke uitdaging staat hierbij centraal, niet de technologie. Veel kansen liggen op het gebied van veiligheid, maar ook op andere gebieden kan de overheid AI in gaan zetten, zoals de openbare ruimte, het sociaal domein, het onderwijs et cetera.

Fase 1

De nu geopende oproep is voor SBIR-fase 1 (haalbaarheidsonderzoek). Voor fase 1 van deze SBIR is in totaal een budget van maximaal € 300.000 (inclusief btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek bedraagt € 15.000 (inclusief btw). Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Het budget voor fase 2 (ontwikkeling) is nog niet bekend.

Deadline

Offertes voor haalbaarheidsonderzoeken kunnen tot en met 3 juni 2019 (13:00 uur) worden ingediend. Uit een offerte moet duidelijk blijken op welk beleidsveld het voorstel betrekking heeft en met welke publieke partij wordt samengewerkt.

Meer informatie?

Wil je meer informatie ontvangen? Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531